[- Дейности -]

[- Документи -]

[- LPI изпити -]

[- Членове -]

[- Дарения -]

[- Контакти -]

 
 
         
 

Сдружение „Линукс за Българи“ е част от проекта Линукс за Българи. Учредено е през лятото на 2011 г., като безсрочно Сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.

Основните цели на Сдружението са:

 • Да популяризира и подпомага използването на операционната система Линукс, друг свободен софтуер и свободна документация;
 • Да популяризира и подпомага разработването на свободен софтуер и свободна документация;
 • Да популяризира етичните и техническите въпроси, свързани със свободното използване на софтуер и документация;
 • Повишаване на сигурността на компютърните системи.

За постигане на своите цели, Сдружението:

 • Организира срещи, дискусии, семинари и конференции по теми, касаещи използването на Линукс, използването и разработването на свободен софтуер и свободна документация;
 • Обучава компютърни потребители да използват Линукс и друг свободен софтуер;
 • Извършва поддръжка и консултира използването на Линукс и друг свободен софтуер;
 • Разпространява публично новости и факти за Линукс и друг свободен софтуер, както и съобщения, свързани със сигурността на компютърните системи;
 • Поддържа интернет страница;
 • Подпомага използването на Линукс и друг свободен софтуер в публични, обществени и частни организации, включително в учебни заведения;
 • Подпомага дейността на всякакви организации, които поддържат, използват или разработват свободен софтуер;
 • Осъществява национално представителство на международни организации.