[- Дейности -]

[- Документи -]

[- LPI изпити -]

[- Членове -]

[- Дарения -]

[- Контакти -]

 
 
         
 

Сдружение „Линукс за Българи“ може да извършва следната стопанска дейност:

  • Издаване на вестници, списания, книги и други печатни издания;
  • Издаване на мултимедийни продукти;
  • Управление на права на интелектуалната собственост;
  • Организиране на семинари и други форми на обучение и квалификация;
  • Консултантски услуги за начина на използване на свободен софтуер и работа с Линукс;
  • Отдаване под наем на собствено имущество;
  • Сертифициране на придобити знания и умения в съответствие с международно признати критерии и стандарти.

Като основна дейност от самото създаване на Сдружението е организирането на LPI изпити на територията на република България. Повече информация за самите изпити, както и нивата на сертификация можете да намерите на основният сайт на организацията с нестопанка цел - Linux Professional Institute Inc. (LPI)

Сдружението може да извършва срещу заплащане услуги, които са насочени към постигане не целите. В този случай цената на услугата е нейната себестойност.

Стопанска дейност на сдружението се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид дейност. Сдружението може да осъществява дейности, за които се изисква предварително регистриране или лицензиране, само след като получи съответната регистрация и/или лиценз.

Във всички случаи стопанската дейност на сдружението няма за цел реализирането на печалба.

Всички доходи от стопанската дейност на сдружението се използват за постигането на целите.